αξιολογώ

αξιολογώ < αξιόλογος + -ώ < αρχαία ελληνική ἀξιόλογος < ἄξιος + λέγω ἀξιόλογος < ἄξιος + λόγος λόγος < αρχαία ελληνική λόγος < λέγω