δυσήνιος

δυσήνιος < αρχαία ελληνική δυσήνιος (δυσ- + ηνίο) ηνίο < αρχαία ελληνική ἡνία (μόνο πληθυντικός) Σημασιολογία: ανυπότακτος

Δύσκολος

δύσκολος < αρχαία ελληνική δύσκολος < δυσ- + κόλον το τελικό τμήμα του παχέος εντέρου Σημασιολογία:   που δεν αντιμετωπίζεται εύκολα που απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια, δεξιότητες ή μόχθο για την επίτευξή του που δεν γίνεται εύκολα κατανοητός που δεν παρουσιάζει κάποιο πλεονέκτημα αλλά δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια και δυσχέρειες που δεν είναι κατάλληλος, που είναι απρόσφορος […]

Δυσμενής

δυσμενής < αρχαία ελληνική δυσμενής μένος < αρχαία ελληνική μένος (επιθετική ορμή που συνοδεύεται συχνά από οργή, μανία) Σημασιολογία: (κατάσταση, πράγμα) που δεν ευνοεί την πραγματοποίηση του επιδιωκόμενου (πρόσωπο) που διάκειται εχθρικά ή αρνητικά απέναντι σε κάποιον ή κάτι

δυσφορία

δυσφορία < δυσφορώ < δυσ + φέρω φέρω < αρχαία ελληνική φέρω φέρω< πρωτοελληνική *pʰérō < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *bʰéreti < *bʰer– (φέρω, μεταφέρω) (θέμα φερ- (φέρετρον) και με μετάπτωση φορ- (φόρος) και φαρ-(φαρέτρα) και φωρ- (φωριαμός) και οι άλλοι χρόνοι από θέμα ενεκ- και με ετεροίωση ενοκ|χ- και θέμα οισ- (οἰστός) Σημασιολογία: συναίσθημα ελαφράς αδιαθεσίας, αβολίας δυσφορία στο στομάχι συναίσθημα ελαφρού εκνευρισμού, δυσανασχέτηση δυσφορία της κυβέρνησης με τη στάση των τραπεζών