λιποψυχώ

λιποψυχώ < αρχαία ελληνική λιποψυχέω / λιποψυχῶ < λείπω + ψυχή λείπω < αρχαία ελληνική , αμετάβατο