Ημερολόγιο αυτογνωσίας
- Ημερολόγιο αυτογνωσίας, Πνευματικότητα

Ημερολόγιο αυτογνωσίας 5 Φεβ 2022

Στοχασμοί στη συνειδητότητα

Η συνειδητότητα είναι η κατάσταση εγρήγορσης της συνείδησης. Όλοι οι άνθρωποι έχουν συνείδηση αλλά λίγοι έχουν συνειδητότητα. Η συνείδηση είναι ένα καθαρό ακατέργαστο διαμάντι. Η συνειδητότητα είναι η εγρήγορση για τη διαφύλαξη του αγαθού της συνείδησης. Το να είμαστε συνειδητοί κάθε ώρα και στιγμή είναι μέρος ενός πολέμου χωρίς αρχή και τέλος. Έχουμε ιερό χρέος να επαναλαμβάνουμε και να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να θωρακίζουμε το πνεύμα, την ψυχή και τον νου μας από τους ακοίμητους αόρατους πνευματικούς εχθρούς μας. Η ισορροπία στην καθημερινότητα είναι πολύ λεπτή και εύθραυστη, έτοιμη να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να γρηγορούμε και να μην ραθυμούμε. Ας κρατήσουμε στα βάθη της ψυχής μας την προτροπή του ψαλμού “Ιδού ο Νυμφίος έρχεται”.

Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα.

Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς Βασιλείας ἔξω κλεισθῇς· ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν, διὰ τῆς Θεοτόκου, ἐλέησον ἡμᾶς.

Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω, ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ, λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, Φωτοδότα καὶ σῶσόν με.

https://youtube.com/watch?v=NvaI5F2GDBw

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr