- Ελληνική γλώσσα

Thesaurus Linguae Graecae

Το Thesaurus Linguae Graecae (TLG®) είναι ένα ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο της California, Irvine. Ιδρύθηκε το 1972 και εκπροσωπεί την πρώτη προσπάθεια της ανθρωπότητας να παράξη μια μεγάλη ψηφιακή συλλογή λογοτεχνικών κειμένων της ελληνικής γλώσσας. Από την αρχή της υλοποίησης του έργου μέχρι σήμερα το Thesaurus Linguae Graecae έχει συλλέξει και ψηφιοποιήσει τα περισσότερα κείμενα γραμμένα στην ελληνική γλώσσα από τον Όμηρο (8ος αιών προ Χριστού) μέχρι και την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Ο στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει μια αναλυτική ψηφιακή βιβλιοθήκη ελληνικής λογοτεχνίας από την αρχαιότητα μέχρι την σύγχρονη εποχή. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του TLG συνδυάζουν τις παραδοσιακές μεθοδολογίες της φιλολογικής και λογοτεχνικής μελέτης με τις πιο ανεπτυγμένες τεχνολογίες της Πληροφορικής.

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας συνδρομής τόσο για συλλόγους όσο και για ιδιώτες που επιθυμούν να κάνουν αναζήτηση στους τίτλους, στα έργα και στα κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας.

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr