επιθυμία

Μπορεί ο άνθρωπος να απαλλαγεί από την επιθυμία
- Αυτοβελτίωση, Μαθήματα ζωής, Φιλοσοφία, Ψυχολογία

Μπορεί ο άνθρωπος να απαλλαγεί από την επιθυμία;

Επιθυμία σημαίνει κάθε ενέργεια που έρχεται και επικάθεται πάνω από το θυμικό του ανθρώπου. Σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης…

Διαβάστε περισσότερα