βάπτιση

Ημερολόγιο αυτογνωσίας
- Ημερολόγιο αυτογνωσίας, Πνευματικότητα

Ημερολόγιο 24 Μαΐου 2020

Έχουμε βιώσει μια παρατεταμένη περίοδο εγκλεισμού στο σπίτι, αυτοπεριορισμού και κατά το κοινώς λεγόμενον κοινωνικής αποστασιοποίησης. Κοινωνικό αποκλεισμό, περαιτέρω αλλοτρίωση…

Διαβάστε περισσότερα