τρυφερός

τρυφερός

τρυφερός < αρχαία ελληνική τρυφερός Σημασιολογία: ευγενικός και ευαίσθητος, λεπτός, γλυκός