τροχοπέδη

τροχοπέδη

τροχοπέδη < τροχός + πέδη τροχός < αρχαία ελληνική τροχός < τρέχω τρέχω < αρχαία ελληνική τρέχω < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *dʰregʰ- πέδη < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *pṓds (από την ίδια ρίζα με τα πέζα και πούς (γενική: ποδ-ός) πούς < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *pṓds < *ped– (περπατώ, βαδίζω). Συγγενές με τα (λατινικά) pes, (αγγλοσαξονικά) fot και (αγγλικά) foot