Συναίσθημα

Συναίσθημα

συναίσθημα < συν + αίσθημα συν < σύν (καθαρεύουσα και αρχαία ελληνική) < αρχαιότατη πρόθεση ξύν ξυν < αρχαιότερος τύπος της πρόθεσης σύν, που επιβίωσε περισσότερο στις σύνθετες με αυτήν λεξεις και λιγότερο ως πρόθεση καθώς αντικαταστάθηκε σταδιακά από τις προθέσεις σύν και (με τη συνοδευτικη έννοια) μετά Σημασιολογία του συν: συν πρόθεση που σημαινει […]