συνάπτω

σύναψη

σύναψη < αρχαία ελληνική σύναψις < συνάπτω < σύν + ἅπτω ἅπτω < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *ap- (αγγίζω)