συγχρονισμός

συγχρονισμός

συγχρονισμός < ελληνιστική κοινή < συγχρονίζω < σύγχρονος + -ίζω σύγχρονος < αρχαία ελληνική σύγχρονος