προσοχή

Προσοχή

Ετυμολογία της λέξης προσοχή προσοχή< ελληνιστική κοινή προσοχή προσέχω προσέχω < (κληρονομημένο) αρχαία ελληνική προσέχω < πρός + ἔχω ἔχω < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ρίζα *seǵʰ-. Στον μέλλοντα το -σ- του θέματος τρέπεται σε δασεία ενώ ο ενεστώτας παραμένει ψιλούμενος επειδή στο ενεστωτικό θέμα ακολουθεί το δασύ -χ- Σημασιολογία της λέξης προσοχή η συγκέντρωση των πνευματικών δυνάμεων και […]