μεταλαμπαδεύω

μεταλαμπαδεύω

μεταλαμπαδεύω < παράγωγο του μεταλαμπάδευση Σημασιολογία: μετάδοση αξιών, γνώσης, ιδέας, -ών, παράδοσης, πολιτισμού, βαθύτερου νοήματος, αντίληψης, οπτικής, πάθους, δυναμικής, δεξιότητας, τεχνικής, πολιτικής-φιλοσοφικής-θεολογικής-αθεϊστικής θεώρησης, αφορά ιδέες και γνώση-γνώσεις