θυμός

Επιθυμία

Η ονομασία “Επιθυμία“ σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη “θυμός“. Είναι η δυνατή ανάγκη που νιώθει για κάτι ο άνθρωπος. Η διάθεση, ο πόθος, η όρεξη που εμφανίζεται σε αυτόν για την απόκτηση ή απόλαυση ενός πράγματος. Κατά την ψυχολογία, η επιθυμία είναι ένα από τα βουλητικά φαινόμενα, μια ψυχική κατάσταση. Διαφέρει όμως από τις δυο παραπλήσιες βουλητικές τάσεις, την ορμή και τη βούληση. Η ορμή είναι η αυθόρμητη, ασυνείδητη τάση για κάτι, ενώ η βούληση περιλαμβάνει μέσα της ήδη […]

Θυμός

θυμός < αρχαία ελληνική θυμός θυμός < πρωτοελληνική tʰūmós (καπνός, αναπνοή, ψυχή) < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *dʰuh₂mós ‎(καπνός) Σημασιολογία: ισχυρό συναίσθημα δυσαρέσκειας ή και εχθρότητας απέναντι σε κάποιον ή κάτι που μας επηρεάζει αρνητικά και μπορεί να προκαλέσει έντονες και καμιά φορά βίαιες αντιδράσεις Είναι καλός κατά βάθος, αλλά παρεκτράπηκε πάνω στο θυμό του Άσε κάτω τους θυμούς κι έλα να μιλήσουμε λογικά