ευειδής

ευειδής

ευειδής < αρχαία ελληνική εὐειδής Σημασιολογία: που έχει καλή εμφάνιση, o καλοσχηματισμένος, ο έχων ωραία μορφή