Έλληνας

Έλληνας

Έλληνας < αρχαία ελληνική Ἕλλην Όπως και το όνομα Ἑλλάς, θεωρείται ότι προέρχεται από τη λέξη Ἑλλοί ή Σελλοί (οι αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής γύρω από το ιερό της Δωδώνης) Σελλοί < αρχαία ελληνική Σελλοί < προελληνική Σημασιολογία του Έλληνας: Έλληνας αρσενικό, Ελληνίδα θηλυκό (εθνικό) αυτός που κατάγεται από την Ελλάδα ή έχει ελληνική ιθαγένεια […]