Στοχασμός

Ετυμολογία της λέξης στοχασμός στοχασμός <μτγν. στοχασμός < στοχάζομαι < στόχος στόχος < αρχαία ελληνική στόχος < ινδοευρωπαϊκή ρίζα *steygʰ– (περπατώ, πηγαίνω, σκαρφαλώνω)   Ο στόχος έχει ως συνώνυμο την λέξη σκοπό. Και ποια είναι η ετυμολογία της λέξης σκοπός; σκοπός < αρχαία ελληνική σκοπός < σκέπτομαι < πρωτοελληνική *sképťomai < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *skep-ye– < (από μετάθεση) […]