Περιουσία

περιουσία < αρχαία ελληνική περιουσία < περίειμι < περί + ουσία Σημασιολογία: ο πλούτος σε κινητά και ακίνητα αγαθά που κατέχει κάποιος