μυθοπλασία

μυθοπλασία < από το μυθοπλάστης < μῦθος + πλάστης μῦθος < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *mēwdʰ- (ή προελληνική )