Μουσική

μουσική < μούσα μούσα < αρχαία ελληνική Μοῦσα / μοῦσα μούσα θηλυκό (μυθολογία) κάθε μια από τις εννέα Μούσες, κόρες του Δία και της Μνημοσύνης, προστάτιδες των τεχνών (μεταφορικά) (κατ’ επέκταση) πρόσωπο που αποτελεί πηγή της έμπνευσης για έναν δημιουργό Υπώνυμα Καλλιόπη (επική ποίηση) Κλειώ (ιστορία) Ερατώ (λυρική ποίηση) Ευτέρπη (μουσική) Μελπομένη (τραγωδία) Πολύμνια (ιερή […]