θεός

Ετυμολογία: θεός < αρχαία ελληνική θεός < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *dʰh₁s- < *dʰeh₁- Η ακριβής προέλευση της λέξης Θεός δεν είναι σήμερα γνωστή και καθώς η έρευνα σχετικά με την ακριβή παρέλευσή της ακόμα συνεχίζεται, αφού φιλόλογοι και γλωσσολόγοι δεν έχουν καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα.  Μια πιθανή λέξη προέλευσης της λέξεως Θεός παράγεται από το ρήμα […]

Θεραπεία

Ετυμολογία της λέξης θεραπεία θεραπεία < αρχαία ελληνική θεραπεία (υπηρεσία, γιατρειά, ιατρική αγωγή)

Θεωρία

Ετυμολογία του θεωρία: θεωρία < αρχαία ελληνική θεωρία θεωρώ < αρχαία ελληνική θεωρέω θεωρέω < θεωρός θεωρός < αρχαία ελληνική θεωρός θεωρός < θεός + ὁράω θεός < αρχαία ελληνική θεός < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *dʰh₁s- < *dʰeh₁- ὁράω (συνηρημένο: ὁρῶ)   Σημασιολογία του θεωρία: ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιδεών και προτάσεων που συνιστά μια ιδιαίτερη προσέγγιση […]