Θεωρία

Ετυμολογία του θεωρία: θεωρία < αρχαία ελληνική θεωρία θεωρώ < αρχαία ελληνική θεωρέω θεωρέω < θεωρός θεωρός < αρχαία ελληνική θεωρός θεωρός < θεός + ὁράω θεός < αρχαία ελληνική θεός < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *dʰh₁s- < *dʰeh₁- ὁράω (συνηρημένο: ὁρῶ)   Σημασιολογία του θεωρία: ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιδεών και προτάσεων που συνιστά μια ιδιαίτερη προσέγγιση […]