Θεραπεία

Ετυμολογία της λέξης θεραπεία θεραπεία < αρχαία ελληνική θεραπεία (υπηρεσία, γιατρειά, ιατρική αγωγή)