Βιβλίο

βιβλίο < αρχαία ελληνική βιβλίον, υποκοριστικό της λέξης βίβλος < βύβλος < Βύβλος (πόλη της Φοινίκης, από όπου εισαγόταν κατεργασμένος πάπυρος) < χαναανικό G-B-L (Gubla), συγγενές με το εβραϊκό גבל (Gebal) και το αραβικό جبيل (λιβανοαραβικό Jbeil) βίβλος < αρχαία ελληνική βίβλος βίβλος < βύβλος < Βύβλος (πόλη της Φοινίκης, από όπου εισαγόταν κατεργασμένος πάπυρος) < χαναανικό G-B-L (Gubla), συγγενές με το εβραϊκό גבל (Gebal) και το αραβικό جبيل (λιβανοαραβικό Jbeil) Σημασιολογία του βίβλος: Για τα θρησκευτικά έγγραφα, δείτε Βίβλος το βιβλίο της Βίβλου Γιαγιά, έχεις μια Βίβλο να βρω κάτι για το μάθημα των Θρησκευτικών; Κάθε συλλογή επισήμων εγγράφων η […]