αβυσσαλέος

αβυσσαλέος < άβυσσος άβυσσος αρχαία ελληνική ἄβυσσος < ἄβυσσος (επίθετο) < α- (στερητικό) + βυσσός (βυθός) βυσσός < ποιητικός τύπος του βυθός