Ήπειρος

Ετυμολογία της λέξης Ήπειρος ήπειρος < αρχαία ελληνική ἤπειρος Η λέξη Ήπειρος ετυμολογικώς προέρχεται από τη δωρική έκφραση “ΑΠΕΙΡΟΣ ΧΩΡΑ”. Η λέξη ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ που αναγράφεται στα αρχαία νομίσματα είναι η δωρική γενική των Ηπειρωτών. Σημασιολογία της λέξης Ήπειρος Η Ήπειρος ήταν αρχαίο ελληνικό βασίλειο στο βορειοδυτικό σύνορο της Αρχαίας Ελλάδας. Η Ήπειρος κατά την Αρχαιότητα […]