έχθιστος

υπερθετικός βαθμός του εχθρός –> εχθίων –> έχθιστος εχθρός < αρχαία ελληνική ἐχθρός Κ’ ύστερ’, αφ’ ού συντρίψωμεν τον έχθιστον ζυγόν, άλλα όχι αβέβαια πλούτη θέλει μας δώσει πάλιν η ελευθερία. Ανδρέας Κάλβος