Έκφραση

έκφραση < αρχαία ελληνική ἔκφρασις ἔκφρασις < αρχαία ελληνική ἐκφράζω < ἐκ + φράζω (< συγγενές προς τη φράση και ίσως προς τη λέξη φρήν και όχι προς το φράσσω/φράγμα) φράζω < αρχαία ελληνική φράσσω και φράττω, ρήματα διάφορα του επίσης αρχαιοελληνικού φράζω που έχει άλλη ρίζα φρήν < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *gʷʰren- (νους, ψυχή) (ρίζα κοινή με τα φρενόω, φρονέω, φροντίς, σώφρων) Σημασιολογία της λέξης έκφραση καθιερωμένη περίφραση ικανότητα (μετάδοσης) ή τρόπος μετάδοσης πληροφορίας ή εκτέλεση-δράση που την γέννα (λεκτική, συναισθηματική, μορφαστική, καλλιτεχνική, πολιτιστική, γενετική, μορφολογική κτλ.) Σημασιολογία της […]