Ψυχισμός

ψυχισμός < γαλλική psychisme < psychique < ψυχή + -ισμός

ψυχή < αρχαία ελληνική ψυχή

ψυχή < ψύχω

ψύχω < αρχαία ελληνική ψύχω

ψύχω < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *bʰes– (παραπέμπει σε σχετικά με πνοήφύσημα, κοινό στην ψυχή και στην ψύξη) ή προελληνικής ετυμολογικής προέλευσης

Σημασιολογία:

ο ψυχικός κόσμος του ατόμου, η ψυχική λειτουργία του

έχει διαταραγμένο ψυχισμό
η διερεύνηση του ανθρώπινου ψυχισμού είναι αντικείμενο κυρίως της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής, αλλά και της κοινωνιολογίας

Related Λήμματα

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr