Υπερβολικός

υπερβολικός < ελληνιστική κοινή ὑπερβολικός < ὑπέρ + βάλλω

Σημασιολογία του υπερβολικός:

 1. που ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια ως προς την ποσότητα ή την ένταση
  στο κέντρο έχει συνήθως υπερβολική φασαρία
  • μεγαλύτερος από το επιτρεπτό ή από το ανεκτό
   πέθανε από υπερβολική χρήση ναρκωτικών
 2. (για πρόσωπο) που υπερβάλλει μιλώντας
  μη γίνεσαι υπερβολικός
 3. που αναφέρεται στη γεωμετρική υπερβολή

Σημασιολογία του υπερβολή:

 1. το ξεπέρασμα, η υπέρβαση
 2. η πάροδος
 3. (ειδικότερα) το πέρασμα ανάμεσα σε βουνά
 4. η τελειότητα
 5. (αστρονομία) το ύψος ενός άστρου στον ουρανό

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr