Σύμπτωμα

σύμπτωμα < αρχαία ελληνική σύμπτωμα < συμπίπτω < συν + πίπτω

πίπτω < αρχαία ελληνική πίπτω

πίπτω < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *peth₂- (πετώ)

Σημασιολογία του πίπτω:

  1. πέφτω κάτω, καταβάλλομαιρίπτομαι
  2. πέφτω πάνω σε κάποιον, επιτίθεμαι
  3. πέφτω νεκρός στη μάχη, φονεύομαι
  4. εντάσσομαι σε μια κατηγορία, εμπίπτω

Σημασιολογία του συμπτώματος:

παλιότερα χρησιμοποιείτο ως όρος για κάποιο τυχαίο περιστατικό που οφειλόταν σε σύμπτωση, αλλά σήμερα πια ο όρος είναι κυρίως ιατρικός και σημαίνει τις ενδείξεις, εξωτερικές και μη, μιας ασθένειας

δεν παρατήρησα συνοδά συμπτώματα, είπε ο γιατρός
μα γίνεται να είμαι άρρωστος δίχως κανένα σύμπτωμα;
η θεραπεία πρέπει να αρχίσει προτού εκδηλωθούν τα συμπτώματα;;

 

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr