Σύμπαν

σύμπαν < ουσιαστικοποιημένο ουδέτερο του σύμπας
σύμπας < αρχαία ελληνική συν- + πᾶς
πᾶς < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *ph₂ent-

Σημασιολογία του σύμπας:

ολόκληρος, χωρίς εξαιρέσεις

Σημασιολογία του πας:

πᾶς , πᾶσα, πᾶν : επίθετο που λογίζεται ως αόριστη, επιμεριστική αντωνυμία και σημαινει
 1. ο καθένας, όλοι χωρίς εξαίρεση
  πάντες ὅσοι . . ..
  οἱ πάντες ἄνθρωποι (όλοι οι άνθρωποι)
  τὰ πάντα
  ἐννέα πάντες (εννέα όλοι, συνολικά)
 2. στον ενικό, το σύνολο, ολόκληρο
  πᾶσα ἀληθείη (όλη η αλήθεια)
  χαλκέην πᾶσαν (ολόκληρη από χαλκό)
  διὰ πασῶν χορδῶν (διαπασῶν)
 3. ο καθένας ειδικότερα
  τῶν ἀνθρώπων πᾶς
  χαλεπόν τι καὶ οὐχὶ παντός (δεν είναι για τον καθένα)
  πᾶς τις βροτῶν” (κάθε θνητός)
 4. το σύμπαν, όλη η δημιουργία
  τὸ πᾶν
 5. με το άνευ: κανείς, καμία, καθόλου
  ἄνευ πάσης ταραχῆς (απόλυτα ατάραχος)
 6. οπωσδήποτε, απαραιτήτως
  παντὸς μᾶλλον (πάνω από όλα)
  περί παντός ποιοῦμαι… θεωρώ ότι πάνω από όλα πρέπει να…
 7. χρονικά, για πάντα, συνεχώς, παντοτινά, σαν επίρρημα
  διὰ παντὸς (εννοείται χρόνου)

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr