Πατρίδα

Ετυμολογία της λέξης πατρίδα

πατρίδα < αρχαία ελληνική πατρίς

πατρίς < θηλυκό του επιθέτου πάτριος

πάτριος < (λόγιο) αρχαία ελληνική πάτριος

πατήρ < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *ph₂tḗr. Από την ίδια ρίζα και το λατινικό pater, το σανσκριτικό पितृ (pitṛ), το αρχαίο αρμενικό հայր (hayr) και το πρωτογερμανικό *fadēr (αρχαίο αγγλικό fæder > αγγλικό father, γερμανικό Vater κλπ)

Σημασιολογία της λέξης πατρίδα

Για τις πολλαπλές σημασιολογικές ερμηνείες της λέξης πατρίδα, μπορείτε να δείτε το ακόλουθο άρθρο:

https://consciousness.gr/patrida

 

 

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr