Ολοκλήρωση

ολοκλήρωση < ολοκληρώνω

ολοκληρώνω < αρχαία ελληνική ὁλοκληρώνω < ὁλόκληρος

ὁλόκληρος < ὅλος + κλῆρος

Σημασιολογία του ολόκληρος:

Σημασιολογία του ολοκλήρωση:

  1. (μαθηματικά) ο υπολογισμός του ολοκληρώματος, η διαδικασία υπολογισμού του
  2. (μεταφορικά) η εκσπερμάτιση

 

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr