Κρίση

Ετυμολογία της λέξης κρίση

κρίση < αρχαία ελληνική κρίσις
κρίσις < κρίνω

Σημασιολογία της λέξης κρίση

 1. η ενέργεια και το αποτέλεσμα του κρίνω, η νοητική ενέργεια που οδηγεί σε μια απόφαση ή επιλογή
  το αφήνω στην κρίση σας
 2. η απότομη όξυνση ενός προβλήματος
  οικονομική κρίση

Παράγωγες λέξεις

Επίκριση = Δυσμενής κριτική εις βάρος κάποιου

πρόκριση < (διαχρονικό) ελληνιστική κοινή πρόκρισις (προτίμηση) = το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που υπάρχει επιλογή

έγκριση < (διαχρονικό) ελληνιστική κοινή ἔγκρι(σις) + -ση < ἐγκρίνω. Μορφολογικά αναλύεται σε έγ- + κρίση = η ενέργεια και το αποτέλεσμα του εγκρίνω· η επίσημη ή ανεπίσημη, προφορική ή γραπτή, αποδοχή και συμφωνία ενός αρμόδιου (ατόμου, υπηρεσίας, αρχής) για τις μελλοντικές ενέργειες κάποιου που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία του

έκκριση < (διαχρονικό) αρχαία ελληνική ἔκκρι(σις) + -ση < ἐκκρίνω < ἐκ + κρίνω

κατάκριση < μεσαιωνική ελληνική κατάκρισις (παρόμοια σημασία) < ελληνιστική κοινή κατάκρισις < αρχαία ελληνική κατακρίνω < κατά + κρίνω

διάκριση

διάκριση < αρχαία ελληνική διάκρισις < διακρίνω
διακρίνω < αρχαία ελληνική διακρίνω < διά + κρίνω
 1. ο διαχωρισμός των εννοιών, ατόμων, αντικειμένων κ.λπ που προκύπτει από την κατανόηση των διαφορών μεταξύ τους
  είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ έρωτα και αγάπης
 2. ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων
  διάκριση των εξουσιών
 3. η διαφορετική μεταχείριση των ανθρώπων που προκύπτει από προκαταλήψεις ή συμφέροντα
  πρέπει να βάλουμε τέλος στις διακρίσεις εις βάρος των μειονοτήτων
 4. έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς κάποιου
  το βραβείο Νόμπελ είναι η ανώτατη διάκριση για έναν επιστήμονα
 5. η εξουσία που έχει κάποιος να χειρίζεται όπως θέλει μια κατάσταση
  το αφήνω στη διάκρισή σας

 

 

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr