Ισορροπία

ισορροπία < αρχαία ελληνική ἰσορροπία < ἰσόρροπος < ἴσος + ῥέπω

ῥέπω < ρίζα Fρεπ-, ομόρριζο των ῥάβδοςῥάμνοςῥαπίς

Σημασιολογία:

 1. γέρνω προς τα κάτω, κατεβαίνωπίπτω
  βλεμμάτων ῥέπει βολή (: χαμηκώνει το βλέμμα, για ντροπαλό κορίτσι)
  ὕπνος ἐπὶ γλεφάροις ῥέπων (: ο ύπνος που κλείνει τα βλέφαρα)
 2. κλίνω προς τη μία πλευρά, ρέπωτείνωσυμπαθώυποστηρίζω
  εὖ ῥέπει θεός (ο θεός τον ευνοεί, τον πριμοδοτεί, τείνει προς το μέρος του)
  ῥέπων πρὸς τὴν ἡδονήν – ῥέπων πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν
 3. είμαι αμφίρροποςασταθής
  ὅ τι πολλᾷ ῥέποι ( :που αλλάζει διαρκώς)
 4. συντελώκαταλήγωυπερισχύωεπικρατώ
  μοι σκοπουμένῳ ἔρρεψε δεῖν (η γνώμη που ήταν αναγκαία επικράτησε, κατέληξε, έγειρε τελικά προς τη σωστή γνώμη η απόφαση)
  τὸ μηδὲν εἰς οὐδὲν ῥέπει
 5. συμβαίνω
 6. επηρεάζω
  νομίζων τούτους πλεῖστον ῥέπειν ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν τῇ πόλει
 7. δείχνωυποδεικνύω, πάω προς τα κάπου
  τοὔργον εἰς ἐμὲ ῥέπον
 8. μέσο ῥέπομαι: βρίσκομαι σε ισορροπία με το ίσος
  τῶνδ᾽ ἐξ ἴσου ῥεπομένων (των ευρισκομένων σε ισορροπία)

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr