ιθύνων

Ετυμολογία της λέξης ιθύνων

ιθύνων < (λόγιο) αρχαία ελληνική ἰθύνων, μετοχή ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος ἰθύνω
ιθύνω = καθοδηγώ. βάζω σε μια ευθεία γραμμή

Σημασιολογία της λέξης ιθύνων

που κατευθύνει, που καθοδηγεί, που είναι αρχηγός ή επικεφαλής

Όπως και ιθύνων νους

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr