Επιθυμία

Η ονομασία Επιθυμία σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη θυμός.

Είναι η δυνατή ανάγκη που νιώθει για κάτι ο άνθρωπος. Η διάθεση, ο πόθος, η όρεξη που εμφανίζεται σε αυτόν για την απόκτηση ή απόλαυση ενός πράγματος.

Κατά την ψυχολογία, η επιθυμία είναι ένα από τα βουλητικά φαινόμενα, μια ψυχική κατάσταση.

Διαφέρει όμως από τις δυο παραπλήσιες βουλητικές τάσεις, την ορμή και τη βούληση.

Η ορμή είναι η αυθόρμητη, ασυνείδητη τάση για κάτι, ενώ η βούληση περιλαμβάνει μέσα της ήδη τα στοιχεία της εκτέλεσης εκείνων των πράξεων που οδηγούν στον αντικειμενικό σκοπό.

Ανάλογα με την ένταση της επιθυμίας, έχουμε την κλίση (όταν είναι δυνατή η επιθυμία), τη ροπή (αρκετά ισχυρή επιθυμία) και το πάθος (όταν είναι ακατανίκητη επιθυμία μας).

Γεννάται επιθυμία για κάτι που ήδη έχουμε ζήσει, έχουμε δοκιμάσει και επιθυμία να απολαύσουμε κάτι άγνωστο μέχρι τώρα σε μας και που το φανταζόμαστε σαν πολύ ευχάριστο.

Υπάρχουν επιθυμίες παραγματοποιήσιμες και εκείνες που μένουν για πάντα ένα όνειρο.

Η δύναμη του χαρακτήρα των ανθρώπων μπορεί να κριθεί από το σε ποιο βαθμό κάποιος έχει τη θέληση και τη δυνατότητα να αποκτήσει αυτοκυριαρχία και να ελέγξει τις επιθυμίες του και μάλιστα εκείνες που θεωρούνται βλαβερές και για τους συνανθρώπους του.

Πηγή: http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B1 

Related Λήμματα

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr