Δύσκολος

δύσκολος < αρχαία ελληνική δύσκολος < δυσ- + κόλον
το τελικό τμήμα του παχέος εντέρου

Σημασιολογία:

 

  • που δεν αντιμετωπίζεται εύκολα
  • που απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια, δεξιότητες ή μόχθο για την επίτευξή του
  • που δεν γίνεται εύκολα κατανοητός
  • που δεν παρουσιάζει κάποιο πλεονέκτημα αλλά δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια και δυσχέρειες
  • που δεν είναι κατάλληλος, που είναι απρόσφορος για κάποιον/κάτι
  • που είναι γεμάτος προβλήματα και δυσχέρειες
  • που δεν μπορεί να θεραπευθεί εύκολα
  • για προβληματικές ενέργειες ή καταστάσεις
  • που προξενεί προβλήματα, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς εύκολα τον ιδιότροπο χαρακτήρα του
  • που δεν μπορεί εύκολα να ικανοποιηθεί με κάτι, που είναι πολύ λεπτόλογος σε κάθε επιλογή του

 

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr