Δύσκολος

δύσκολος < αρχαία ελληνική δύσκολος < δυσ- + κόλον
το τελικό τμήμα του παχέος εντέρου

Σημασιολογία:

 

  • που δεν αντιμετωπίζεται εύκολα
  • που απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια, δεξιότητες ή μόχθο για την επίτευξή του
  • που δεν γίνεται εύκολα κατανοητός
  • που δεν παρουσιάζει κάποιο πλεονέκτημα αλλά δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια και δυσχέρειες
  • που δεν είναι κατάλληλος, που είναι απρόσφορος για κάποιον/κάτι
  • που είναι γεμάτος προβλήματα και δυσχέρειες
  • που δεν μπορεί να θεραπευθεί εύκολα
  • για προβληματικές ενέργειες ή καταστάσεις
  • που προξενεί προβλήματα, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς εύκολα τον ιδιότροπο χαρακτήρα του
  • που δεν μπορεί εύκολα να ικανοποιηθεί με κάτι, που είναι πολύ λεπτόλογος σε κάθε επιλογή του

 

Σχετικά Συντακτική ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Συντακτική ομάδα Consciousness.gr