Γνωρίζω

γνωρίζω < αρχαία ελληνική γνωρίζω

γνωρίζω θέμα γνωρ ( < από ρίζα του γιγνώσκω ) + -ίζω

γιγνώσκω < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *ǵneh₃- (γνωρίζω) (θέμα γνω με ενεστωτικό αναδιπλασιασμό και πρόσφυμα σκ· με μετάπτωση, το ασθενές θέμα γνο)

Σημασιολογία:

  • ξέρω
   μήπως γνωρίζεις ένα σύντομο τρόπο για να φτάσω στο αεροδρόμιο;
  • συστήνω, παρουσιάζω έναν άνθρωπο σε κάποιον άλλο για πρώτη φορά
   να σας γνωρίσω τη φίλη μου
  • συναντώ κάποιον για πρώτη φορά
   γνώρισα τη φίλη του
  • αναγνωρίζω
   γνώρισες τη φωνή μου;

 

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr