ακηδής

Ετυμολογία της λέξης ακηδής

ακηδής < αρχαία ελληνική ἀκηδής < ἀ- + κῆδος
άπό το κῆδος= φροντίζω· απαντάται και στην ενεργ. κήδω μόνο στον ποιητικό λόγο.
κηδεία = φροντίδα
κηδεμόνας = ο φροντιστής

Σημασιολογία της λέξης ακηδής

  1. αμέριμνος, ξέγνοιαστος
  2. αμελής, αδιάφορος
  3. οκνός

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr