Αγάπη

αγάπη < ελληνιστική κοινή ἀγάπη < αρχαία ελληνική ἀγαπῶ

ἀγαπάω < ή από το ἀγάπη ή αντιστρόφως η ἀγάπη από το ἀγαπάω < ρίζα ἀγα- (πιθανόν συγγενής με το ἄγαν) + ρίζα πα-

ἄγαν < ἄγη και δωρικός τύπος ἄγα (θαυμασμός)

ἄγη < ἄγαμαι

ἄγαμαι (αποθετικό)

 1. θαυμάζωεκτιμώ
  ὡς σέ, γύναι, ἄγαμαι Οδύσσεια 6.168
 2. θαυμάζωαπορώ
  μνηστῆρες δε ὑπερφιάλως ἀγάσαντο (απόρησαν τρομερά, έμειναν εμβρόντητοι οι μνηστήρες στη θέα του Οδυσσέα)
  Ὀδυσῆος ἀγασσάμεθ᾽’ εἶδος ἰδόντες Ιλιάδα 3.224.
 3. οργίζομαιφθονώ
  ἀγασσάμενοι κακὰ ἔργα (εξοργισμένοι με τις κακές σας πράξεις)
  Ποσειδάων᾽ ἀγάσεσθαι ἡμῖν, οὕνεκα… (είχε εξοργισθεί ο Ποσειδώνας επειδή εμείς…)

 

Related Λήμματα

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr