έχθιστος

υπερθετικός βαθμός του εχθρός –> εχθίων –> έχθιστος

εχθρός < αρχαία ελληνική ἐχθρός

Κ’ ύστερ’, αφ’ ού συντρίψωμεν
τον έχθιστον ζυγόν,
άλλα όχι αβέβαια πλούτη
θέλει μας δώσει πάλιν η ελευθερία.

Ανδρέας Κάλβος

 

 

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr