Έλλειψη

έλλειψη < αρχαία ελληνική ἔλλειψις

Σημασιολογία:

  1. κλειστή ωοειδής καμπύλη με δύο εστίες· το άθροισμα των αποστάσεων από τις δύο εστίες είναι σταθερό για όλα τα σημεία της καμπύλης αυτής
  2. η ύπαρξη μειωμένης ποσότητας ενός αγαθού, η ανεπάρκεια
    υπάρχει έλλειψη νερού

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr