Άρνηση

Ετυμολογία της λέξης άρνηση

άρνηση < αρνούμαι
αρνούμαι < αρχαία ελληνική ἀρνέομαι, -οῦμαι

Σημασιολογία της λέξης άρνηση

Σημαίνει την απόρριψη, τη μη αποδοχή. Επίσης στην μαθηματική λογική, είναι ο μοναδιαίος τελεστής που μεταβάλει την αληθοτιμή μιάς λογικής πρότασης από ‘Αληθής’ σε ‘Ψευδής’ ή από ‘Ψευδής’ σε ‘Αληθής’.

 

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr