Μαθήματα αρχαίων ελληνικών

φρυκτωρίες
- Ελληνική γλώσσα, Μαθήματα αρχαίων ελληνικών, Μαθήματα νέων ελληνικών

Εργαλεία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας

Τα ακόλουθα εργαλεία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας χρήζουν μνείας: Συλλογή Δημώδης Γραμματεία. Φρυκτωρίες Διαδρομές στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας…

Διαβάστε περισσότερα

- Ελληνική γλώσσα, Μαθήματα αρχαίων ελληνικών

Ανθολόγιο αρχαιοελληνικών κειμένων (σε κόντρα των καιρών)

Παρατηρείται έντονα το τελευταίο διάστημα μια οργανωμένη προσπάθεια υποβάθμισης, από την πλευρά του επίσημου κράτους, των αρχαίων ελληνικών ως διδασκόμενο…

Διαβάστε περισσότερα

- Ελληνική γλώσσα, Μαθήματα αρχαίων ελληνικών

Ετυμολογίες στον Σωκρατικό διάλογο “Κρατύλος” του Πλάτωνα

Άνθρωπος: παραφθορά του αναθρών (αναθρεί = εξετάζει, διαλογίζεται, κοιτάζει προς τα πάνω) α (αυτά) όπωπε (βλέπει, παρατηρεί), δηλαδή, το ον…

Διαβάστε περισσότερα