Ιεροδιακόνου Ο αρχέγονος κύκλος

Ο αρχέγονος κύκλος

Ο αρχέγονος κύκλος

Ο αρχέγονος κύκλος της ζωής μιλά. Ο εξωτερικός κόσμος είναι η μικρογραφία του κύκλου της ψυχής. 
Οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι της φύσης μιλούν για αυτό που βρίσκεται πέρα από αυτήν. 
Μέσα από τους αριθμούς και τα σύμβολα οριοθετεί τα επίπεδα. Οι εποχές της φύσης είναι οι εποχές στην συνειδητότητα ενός ανθρώπου. 
Και οι μήνες είναι τα πνευματικά περάσματα από το ένα επίπεδο στο άλλο. 
Τα τσάκρα ορατά και φανερά μέσα στους μήνες και τους αριυμούς μιλούν. 
Η φώτιση είναι ορατή στην αρχιτεκτονική της φύσης και σε καλεί να κινήσεις για αυτήν. 
Ο αρχέγονος κύκλος της ζωής μιλά για εξέλιξη και φώτιση. Άκουσε τα μυστικά της...

Σχετικά Ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Ομάδα Consciousness.gr