Η ουσία και η αθανασία της ψυχής

Η ουσία και η αθανασία της ψυχής

Γενικά στοιχεία

Τίτλος: Η ουσία και η αθανασία της ψυχής (Κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της εκκλησίας)

Χρονολογία Έκδοσης Μάρτιος 2008
Αριθμός σελίδων 144

Συγγραφέας: Γεώργιος Σωτ. Φουντουλάκης, Θεολόγος, Φιλόλογος

Παρουσίαση του βιβλίου

Στο βιβλίο αυτό εξετάζεται πρώτα η έννοια και η ουσία της ψυχής, σύμφωνα με τις θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και τη διδασκαλία των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας. Γίνεται μία προσπάθεια να ευρεθούν τα κοινά στοιχεία, που υπάρχουν στους διάφορους ορισμούς για την έννοια και την ουσία της ψυχής. Έπειτα εξετάζεται το συναφές πρόβλημα της αθανασίας της ψυχής και διερευνώνται οι αποδείξεις, που πρόβαλαν γι’ αυτή οι διάφοροι φιλόσοφοι, αλλά και οι Πατέρες της Εκκλησίας. Τα δυο αυτά προβλήματα είναι συναφή. Εάν δεχθούμε την ύπαρξη και το άυλο της ψυχής, τότε κατ’ ανάγκη θα πιστεύσουμε και στην αθανασία της, την οποία προβάλλουν ως δόγμα οι διάφορες θρησκείες και οι παραδόσεις των λαών. Το πρόβλημα αυτό είναι μεταφυσικό και υπαρξιακό. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

Περιεχόμενα του βιβλίου

Πρόλογος

Εισαγωγή

Μέρος Α: Η έννοια και η ουσία της ψυχής

Μέρος Β: Η αθανασία της ψυχής

Σχετικά Συντακτική ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Συντακτική ομάδα Consciousness.gr