από την κοσμογονία στην γλωσσογονία

Από την κοσμογονία στην γλωσσογονία

Συντελεστές

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΟΓΟΝΙΑ
ΜΙΑ ΣΥΝ-ΖΗΤΗΣΗ
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Περίληψη

Το προϊόν αυτής της συζήτησης ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και μια επιστημονική απόλαυση και για τους δύο. Και το κυριότερο: ήταν μια αποκάλυψη, που επιβεβαίωσε την αρχική μας διαίσθηση για ένα “συνεχές” (continuum) της γνώσης που δικαιώνει μια κοινή επιστημονική στάση και των δύο μας ενάντια στον κατακερματισμό της γνώσης. Η συζήτηση, όπως καταγράφεται πλέον εδώ, μας έπεισε αμετάκλητα για την ανάγκη μιας “ολιστικής θεώρησης” της γνώσης στη συμπληρωματική σχέση που διέπει τους ποικίλους χώρους διερεύνησης “του σύμπαντος κόσμου” με επίκεντρο τον άνθρωπο. Διαπιστώσαμε ουσιαστικές σχέσεις και θαυμαστές παραλληλίες, που αναδεικνύονται μέσα από τη συζήτηση και που εξικνούνται από τη “σκέψη” και τη “γλώσσα” του ανθρώπου μέχρι τον “φυσικό κόσμο” ο οποίος μας περιβάλλει, από τον “εγκέφαλο”, τα “γονίδια”, τον κόσμο των “εννοιών” και των “συναισθημάτων” μέχρι τους “φυσικούς νόμους”, τα “ελάχιστα συστατικά” (κβάντα φωτός, quark, ηλεκτρόνια, ποζιτρόνια, φωνήματα, μορφήματα, φθόγγους) και βασικές ακόμη αρχές που διέπουν την εξέλιξη του σύμπαντος. Έτσι αβίαστα μέσα από τη “συν-ζήτηση” της αλήθειας σε ορισμένους καίριους χώρους αναπτύχθηκε ένας προβληματισμός για αισθητές παραλληλίες ανάμεσα στη γένεση του κόσμου και τη δημιουργία της γλώσσας, ανάμεσα στην “κοσμογονία” και τη “γλωσσογονία”, που κρίναμε ότι μπορεί να είναι και ο τίτλος της συζήτησης μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το θέμα αυτό μονοπωλεί το περιεχόμενο του διαλόγου, ο οποίος απλώνεται πολύ πιο πέρα, σ’ ένα μεγάλο πλήθος θεμάτων. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Φυσική πραγματικότητα – Νόηση – Γλώσσα
Από τα φυσικά αντικείμενα στον εγκέφαλο και στη γλωσσική επικοινωνία
Η έννοια της οικονομίας στη φύση και τη γλώσσα
Από τα “φωνήματα” της γλωσσολογίας στην “ενοποίηση” της φυσικής
Κατακερματισμός και ενότητα της γνώσης
Από την εξειδίκευση στη σύνθεση
Ανάγκη για ευρύτερο διεπιστημονικό διάλογο
Συνάντηση “στο μέσο της σκάλας”
Επιστήμη και πολιτισμός
Πολιτισμική καλλιέργεια και επιστημονική έρευνα
Η έννοια της αρμονίας στη ζωή και στο σύμπαν
Το πνεύμα του ανθρώπου
Νους – Πνεύμα – Σύμπαν
Η έννοια της δημιουργίας του κόσμου
Επιστημονικές και μεταφυσικές αναζητήσεις
Η έννοια της ενέργειας στον κόσμο και στη γλώσσα
Από το “ρήμα” της γραμματικής στην “ενέργεια” της φυσικής
Συμμετρία στη φύση και τη γλώσσα
Ο ρόλος των διαφορών στη γλώσσα και τη φύση
Γλώσσα και σκέψη
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, η κατανόηση και η δήλωση του κόσμου
Κοσμογονία και γλωσσογονία
Wittgenstein και Heisenberg
Σχέση γλώσσας με κόσμο και κβαντική φυσική
Επιλογές: “Ελευθερία της έκφρασης” – “Ελευθερία της βούλησης” Διακυμάνσεις, επιλογές, ύφος και ηθική
Δημιουργία και δημιουργικότητα στη γλώσσα και στον κόσμο
Chomsky – Einstein
Μετασχηματισμοί και σύστημα αναφοράς
θεοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή;
Κβαντικό κομπιούτερ – Κβαντική φυσική
Κορύφωση της πολυμορφίας
Σχετικότητα και απόλυτο
Για έναν άλλον τρόπο σκέψης στη σχολική εκπαίδευση
Καλλιέργεια της σκέψης
Συναίσθημα, διαίσθηση και ανθρώπινη πλευρά στην επιστήμη . Κουλτούρα – Επιστήμη – Τεχνολογία
Στρουκτουραλισμός στη γλώσσα – “Αναγωγή” στη φυσική
Η αναζήτηση των ελάχιστων στοιχείων (ατόμων)
Η ενότητα των φυσικών επιστημών: Φυσική – Χημεία – Βιολογία
Διεπιστημονική-διακλαδική-διαθεματική προσέγγιση
Αυτογνωσία και γνώση του κόσμου
Έννοια και σκοπός του Πανεπιστημίου
Μόρφωση – Επιστημονική έρευνα – Επαγγελματική κατάρτιση
Παιδεία και πολιτισμός
Η αυτογνωσία και η κατανόηση του σύμπαντος ως εσωτερική ανάγκη
Η κατανόηση του σύμπαντος μας αφορά όλους
Η ενότητα του κόσμου
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Σχετικά Συντακτική ομάδα Consciousness.gr

Διαδρομές αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης
Διαβάστε όλα τα άρθρα από Συντακτική ομάδα Consciousness.gr